facebook

Виплата премій у закладі освіти регулюється документами, доступ до яких має бути відкритим.


Педагогічний працівник, крім основної заробітної плати, може отримувати доплати, надбавки та інші заохочувальні й компенсаційні виплати, зокрема премії. Питання преміювання педпраціваників є досить актуальним, тому у Службі освітнього омбудсмена Сергія Горбачова роз’яснили: які документи визначають виплату премій у закладах освіти, за що освітянам виплачуються премії та який їх розмір, які джерела коштів можна використовувати для преміювання, а також якою є орієнтовна процедура виплати премій педагогічним працівникам та керівникам у закладі освіти.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИПЛАТУ ПРЕМІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Виплата премій у закладі освіти регулюється документами, доступ до яких має бути відкритим. Йдеться про колективний договір, у якому, відповідно до статті 13 та 97 Кодексу законів про працю України, має міститися інформація про форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Зазвичай частиною колективного договору є Положення про преміювання, у якому зазначаються критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій, нарахування та виплата премій тощо.

Колективний договір та положення про преміювання укладається між закладом освіти та профспілковим органом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності такого органу – представники трудящих, які обрані й уповноважені трудовим колективом.

ДЖЕРЕЛА КОШТІВ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ПРЕМІЮВАННЯ

1. Преміювання здійснюють у межах фонду заробітної плати на поточний бюджетний рік. На початку року затверджують кошторис закладу освіти, у якому визначені кошторисні призначення на заробітну плату з урахуванням надбавок та доплат. Лише ці кошти можна використати для преміювання, у разі наявності залишків. Премії за кошти, призначені для придбання товарів та послуг, виплатити неможливо.

2. Для виплати премій педагогам шкіл можна використовувати й залишки освітньої субвенції за попередні роки. Однак є умова щодо використання залишків освітньої субвенції для преміювання, а саме: видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників кожної бюджетної установи, здійснюються виключно після ліквідації заборгованості з заробітної плати, строк виплати якої пройшов.

3. На виплату премій можуть використовувати кошти спеціального фонду бюджету закладу освіти у межах фактичних надходжень та затвердженого фонду оплати праці. Цей фонд складається з плати за послуги, що надаються закладами освіти, згідно з законодавством, та інших джерел власних надходжень.

На преміювання працівників установ і закладів освіти, не можуть спрямовуватися кошти, передбачені на оплату праці вихованців, учнів, зокрема добровільно внесені, перераховані за рішенням самих учнів у фонди закладу освіти.

ОРІЄНТОВНА ПРОЦЕДУРА ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Якщо заклад освіти обслуговує бухгалтерія управління освіти, то для виплати премій керівник закладу має здійснити наступні дії:

 • Звернутися до бухгалтерії управління освіти з письмовим або усним запитом щодо наявності коштів та розміру, які можна направити на виплату премій.
 • Отримати відповідь на запит від бухгалтерії управління освіти про наявність коштів на премію та розмір суми, яку можна направити на виплату премій у відповідному закладі освіти.
 • Разом з профспілковим комітетом визначити умови та розмір преміювання.
 • Видати наказ про преміювання і передає його в управління освіти.
 • Ознайомити працівників закладу освіти з наказом про преміювання під підпис.

Досвідчені та прогресивні директори радять створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу.

Якщо заклад освіти має власну бухгалтерію та самостійно розпоряджається коштами, то керівник #ЗЗСО:

 • З’ясовує з бухгалтером закладу освіти фактичний обсяг коштів, які можна направити на виплату премій.
 • Разом з профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання, а також може створити комісію у закладі освіти. Подання на преміювання може робити заступник директора.
 • Видає наказ про преміювання.
 • Знайомить працівників закладу освіти з наказом про преміювання під підпис.

ПРОЦЕДУРА ВИПЛАТ ПРЕМІЙ КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Виплата премій керівникам закладів освіти або окремому директору відбувається за ініціативою та клопотанням профспілкової організації та/або начальника органу управління освітою (департамент, управління, відділ освіти).

Преміювання керівників закладів освіти здійснюється за рішенням органу управління освітою в межах наявних коштів на оплату праці. Профспілкова організація разом з органом управління погоджують розміри премій керівників закладів освіти. Керівник управління освітою видає відповідний наказ, з яким ознайомлює під підпис директорів закладів освіти, які преміюються.

Самі ж працівники вищестоящих органів управління не можуть преміюватись коштом підпорядкованих установ і закладів, які виділяються на їх утримання.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ

Якщо у закладі освіти серед працівників є близькі особи керівника закладу освіти, то для уникнення конфлікту інтересів при визначенні умов та розміру преміювання, керівники закладів освіти повинні створювати комісію, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, заступники директора, представники трудового колективу.

Комісія також повинна створюватися й управлінням освітою під час преміювання керівників закладів освіти, якщо очільник відділу освіти та директор закладу освіти є близькими особами. Колегіальне рішення щодо преміювання дозволить уникнути конфлікту інтересів.

ЗА ЩО ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ПРЕМІЯ ТА ЯКИЙ ЇЇ РОЗМІР?

Законодавство України визначає, що за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

Служба освітнього омбудсмена здійснила моніторинг Положень про преміювання закладів освіти на їхніх вебсайтах, і виокремила типові орієнтовні критерії щодо преміювання:

 • якісна сумлінна праця (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, стан документації, належний рівень виконавської та трудової дисципліни, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах);
 • сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад-навчальних предметів різних рівнів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та інших конкурсах);
 • перемога та участь у професійних конкурсах педагогів;
 • участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.

! Кожен заклад освіти, шляхом проведення колективних переговорів, може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.

Преміювання здійснюють у межах фонду заробітної плати на поточний бюджетний рік. Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і надбавок. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами – не обмежуються. Це визначено у пункті 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

ЗА ЩО ПРАЦІВНИКА МОЖУТЬ ПОЗБАВИТИ ПРЕМІЇ?

У положенні про преміювання закладів освіти мають зазначатися умови, за яких працівника може бути позбавлено премії. Моніторинг Положень про преміювання закладів освіти виявив на їхніх вебсайтах орієнтовні типові критерії щодо преміювання, зокрема:

 • прогули;
 • поява на роботі у нетверезому стані;
 • порушення режиму роботи закладу;
 • запізнення та передчасне залишення робочого місця;
 • невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
 • недотримання виконавської дисципліни;
 • порушення термінів виконання доручень та завдань;
 • притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності;
 • несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків;
 • порушення трудової, фінансової дисципліни;
 • відсутність результативності у виконанні окреслених задач, низький
 • рівень виконавчої дисципліни;
 • недбале ставлення до майна закладу;
 • порушення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • погіршення рівня освітнього процесу;
 • невиконання правомірних вимог керівника.

До Положень про преміювання наступні показники:

 1. рішення суду, за яким певна особа визнана винною у вчиненні булінгу;
 2. непоодинокі (три і більше) скарги батьків та здобувачів освіти на низьку якість роботи педагога і підтвердження низької якості роботи працівника шляхом проведення моніторингу якості освіти у закладі.

Якщо на працівника накладено стягнення за порушення трудової дисципліни, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. (стаття 151 Кодексу законів про працю України).

У разі порушення педагогічним працівником академічної доброчесності, упродовж одного року він не може отримувати будь-які види заохочення, зокрема, премії.

ЯК ЗАПОБІГТИ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТІВ ЩОДО НАРАХУВАННЯ ПРЕМІЙ?

Нарахування та розмір премій – це одне з конфліктних питань у закладах освіти.

Насамперед у Положенні про преміювання, необхідно детально розписати конкретні показники та критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій і пов’язати їх з показниками якості роботи працівників. Крім того, у положенні має бути обов’язково зазначено, що преміюють працівників у межах затвердженого фонду оплати праці. Розмір та нарахування премій має обов’язково погоджуватися з профспілкою.

Є різні форми роботи щодо ознайомлення педагогічних працівників з розмірами премій:

1. Нарахування та розмір премій відомо лише працівнику і публічно не оголошується. Але все одно інформація про розмір премій стає відомою працівникам закладу і спричиняє конфлікти.

2. Відкритий формат – це оголошення про розмір премій на нараді колективу, педагогічній раді з обґрунтуванням її нарахування та розміру усім працівникам. Деякі директори вивішують наказ про преміювання у відкритому доступі для всіх працівників. Така форма роботи є складнішою, ніж попередня форма, але демократичною і прозорою та сприяє об’єктивності розподілу премій, зменшує корупційні ризики й дозволяє мінімізувати конфлікти в колективі.

Також варто розписати детальні критерії позбавлення премії.

ЩОРІЧНА ГРОШОВА ВИНАГОРОДА ТА ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ

Додаткові виплати для педагогічних та науково-педагогічних працівників передбачені статтею 57 Закону України «Про освіту».

Щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків. Щороку під час надання щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу. Якщо розмір грошової допомоги може бути меншим за посадовий оклад, то допомога на оздоровлення обов’язково має бути у розмірі посадового окладу.